Ukhane

Funny marathi ukhane

सासर्याच्या मांडवात पंचपक्वांनाच्या राशी,
पोट्टे पाट्टे जेवुन गेले, जावई राहीला उपाशी.-Marathi Ukhane

Funny Marathi Ukhane

This post is a funny Marathi quote meaning -At Father-in-law’s home everyone gets to eats stomach full but son in law remains hungry!

पुण्यात बालगंधर्वला नाटक लागलय ‘ मोरुची मावशी ‘ ,
…….. चे नाव घेते सत्यनारायणाच्या दिवशी.-Marathi ukhane

Marathi Ukhane for Female
Marathi Ukhane for Female

This post is Marathi suruchi which means it’s taken during marriage ceremony by the bride to be!

Treading

#motivational quotes

जिंकण्याची मजा सर्वात जास्त तेव्हा येते जेव्हा सगळे आपली हरण्याची वाट बघत असतात

#Marathi Birthday Wishes

तुझं कुठलं ही स्वप्नं असो, मोठं असो किवा छोटा असो, ह्या वर्षात तुझी ती सर्व स्वप्नं पूर्ण व्हावी हीच सदिच्छा!!!

#Life Quotes

आपले सर्वात दुःखी ग्राहक आपले सर्वात मोठे शिकण्याचे स्रोत असतात.-Marathi Whatsapp Status on life

More Posts